طراحی مرکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

طی چند د هة گذشته رشد چشمگیر فن اوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی انسان را در ابعاد مختلف دگرگون کرده است که یکی از این ابعاد مهم، آموزش و یادگیری است . ظهور و پیشرفت فن اوری اطلاعات و ارتباطات از سویی و پذیرش دیدگاه ساخت نگرایی از سوی دیگر، دو محور اساسی تحولی هستند که یادگیری الکترونیکی را به و جود آورده است .یادگیری الکترونیکی، آموزش سنتی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده و دنیایی نو در عرصه یادگیری به وجود آورده است . تغییر الگوهای سنتی آموزش به یادگیری خودجوش و خودمحور، تغییر نقش یادگیرندگان و معلمان، امکان یادگیری مادام العمر، افزایش کیفیت یادگیری، کاهش هزینه های آموزشی و به حداقل رساندن محدودیت های زمانی و مکانی و . .. از ویژگیهای بارز یادگیری الکترونیکی است. با وجود همه محاسنی که یادگیری الکترونیکی دارد، نگرنگرانی هایی را نیز برای متخصصان آموزش و پرورش در پی داشته است که مهم ترین آنها سرعت بی سابقه ، خیره کننده و انقلاب گونه آن است که بدون هیچ دیدگاه مشخص و یا طرح جامعی رو به جلو می رو د؛ بنابراین ، در چنین شرایطی، نداشتن الگو و برنامه مناسب مضرات بیشتری برای نظام آموزشی به همراه خواهد داشت . یکی از راهکارهایی که امروز برای دستیابی بیشتر به مزایای آموزش الکترونیکی و دور شدن از مضرات احتمالی آن ارائه شده است، طراحی مرکز یادگیری در این محیط است. مراکز یادگیری به فعالیت یادگیرندگان جهت داده و دارای قابلیت هایی مانند یادگیری براساس آهنگ خود، به حداقل رساندن احتمال شکست، به حداکثر رساندن احتمال موفقیت و ... است. با توجه به نکات فوق، این مقاله ، به بررسی توصیفی جایگاه مرکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی و ضرورت ایجاد آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Learning Center in the Elearning Environment

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zaraii zavaraki 1
  • Hamidreza Maghami 2
  • Hossein Soleimani Azndryani 3
1
2
3
چکیده [English]

During the past decades, the rapid growth of information and communication technology has changed different aspects of human life. One of the important aspects of this change is education and learning. The appearance and development of information and communication technology on one hand, and the acceptance of the constructivism approach on the other hand are two basic elements of elearning. Traditional training is largely affected by elearning and a new world of learning is created. Changes in the traditional patterns of education leads to selfdirected learning, changes in the role of learners and teachers, improvement of the learning quality, reduction of education costs, and minimizing time and space limitations. Despite all of the advantages of electronic learning, professionals in education are worried about it, and its unprecedented, stunning and revolutionary speed is the important concern. One of the solutions to have more access to the benefits of electronic education and stay away from the possible hazards is designing a learning center in the elearning environment. Learning centers have individual learning environments that encourage learners to use various media for education, take responsibility for selfcentered learning, and be involved in various activities. Considering the above points, this article reviews the position of the learning center in the elearning environment and the necessity of designing it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • learning centers
  • electronic learning centers
  • design
  • education