بررسی و شناخت عوامل مؤثر در اثربخشی نظام آموزش فر اگیر دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت MIS (شرکت برق منطقه‌ای تهران)

چکیده

مؤسسات آموزش عالی در تربیت نیروی ماهر ، کارآمد و مورد نیاز سازمانها نقش مهمی دارند . با توجه به تغییرات نوین در عصر دانش، نظام آموزش در کشور ایران همانند سایر کشورها دچار تغییرات اساسی شده است . سرعت تغییرات نیز چنان سریع است که هر چند سال ، یکبار نظام آموزشی را متحول می‌سازد. برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون ، برای ورود به دانشگاه و به منظور رفع کمبود های موجود، روش های نوین آموزشی از جمله آموزش فراگیر و باز ایجاد شده است . در این روش ها ، سعی می شود فاصله میان یادگیرنده و یاددهنده با استفاده از رسانه های تعاملی ( کتاب، جزوه و نوار و...) کاهش یابد . در این پژوهش ، سعی شده است ، میزان موفقیت یا عدم موفقیت این روش ها با دید سیستمی بررسی شود و با استفاده از الگوی ارزشیابی CIPPعوامل عمده موثر در این دوره‌ها شناسایی شدند . دراین پژوهش ، از توزیع آماری کای  دو برای تحلیل داده ها استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان داد که عواملی از قبیل خصوصیات و ویژگیهای رفتاری، شناختی و عاطفی دانشجویان، لوازم و تجهیزات کمک آموزشی و محیط اجتماعی در اثربخشی نظام آموزشی فراگیر مؤثر است . در پایان ، راهکارهای مناسب برای بهبود این سیستم آموزشی ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in Distance Education in PayameNour University: A Pilot Study

نویسندگان [English]

  • Shamsalsadat Zahedi 1
  • Ali Hasanzadeh 2
1
2
چکیده [English]

In today's volatile business environment, each organization needs welleducated employees. Therefore, universities and educating institutions in the society play important roles in training people. In this knowledge era, countries that are going with the pace of development have to care about their education system. The effectiveness of an education system is a key indicator of development. With regard to the enhancement of IT, new education systems such as distance learning have been emerged. In recent years, these systems have been developed rapidly in Iran. Now, more than one hundred thousand students are using the distance learning system. In this research, the effectiveness of this system was considered. Four factors have been evaluated in order to measure the effectiveness of PayameNour University distance education system i.e. inputs, procedure, outputs, outcomes, and environment, which are components of this system. Four hypotheses were applied to this research:
1) The effectiveness of distance education in PayamNour University is related to students' personal factors.
2) The effectiveness of distance education in PayameNour University is related to context and educational facilities.
3) The effectiveness of distance education in PayameNour University is related to outputs (final and intermediary) and outcomes of education system.
4) The effectiveness of distance education in PayameNour University is related to environmental factors.