خصوصی‌سازی دانشگاه‌های دولتی امریکا :آنچه در عمل اتفاق میافتد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در نبود تحلیل‌ها و مباحث جدی در مورد سیاست‌های بخش عمومی و در مورد تصمیم‌های مربوط به درآمد و بودجۀ ایالت‌های مختلف امریکا، به طور پیوسته سهم بودجۀ ایالتی در تأمین مالی دانشگاه‌ها و کالج‌های دولتی امریکا طی دهۀ گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که حدود 77 درصد کل ثبت‌نام‌های آموزش عالی امریکا در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی (فدرال و ایالتی) این کشور صورت می‌گیرد. در دهۀ 1980 بیش از 50 درصد بودجۀ مؤسسات آموزش عالی دولتی از بودجۀ ایالتی تأمین می‌شد، در حالی که این نسبت به حدود 30 درصد کاهش یافته است. این کاهش کمک‌های ایالتی، با ساختار نامتناسب نظام بودجه‌ریزی و تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی همراه بوده است که نتوانسته تنوع مالی ایجاد کند و کسری بودجۀ آنها را بپوشاند و اتکای آنها را به کمک‌های دولتی کاهش دهد. البته برای محاسبه و تعدیل میزان واقعی کمک‌های دولتی به دانشگاه‌ها شاخص HEPI[1] مناسب‌تر از شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI[2] است.
در هر صورت، امریکا در حال خصوصی‌سازی مؤسسات آموزش عالی دولتی خود است و در حالی که سهم کمک‌های ایالتی از بودجۀ این مؤسسات کاهش یافته، بالاجبار سهم دیگر تأمین‌کنندگان مالی آنها (نظیر شهریه، موقوفات، دانش‌آموختگان و شرکت‌ها) افزایش یافته است. در این شرایط، هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی قابل مشاهده است.
 [1]. Higher Education Price Index


[2]. Consumer Price Index

عنوان مقاله [English]

The De Facto Privatization of American Public Higher Education

نویسنده [English]

  • AhmadReza Roshan
چکیده [English]

Largely without serious public policy analysis or debate, a series of individual state budget and revenue decisions over the past decade have made states increasingly smaller shareholders in their public colleges and universities. Public colleges and universities, which enroll 77 percent of all American college students, draw more than half of their operating support from taxpayers in the 1980s; today, money from state coffers provides about 30 percent of their funding. The manifestations of this shift, tax cuts and spending caps have converged with outdated fiscal structures and budget practices to create long-term state deficits, which then lead states to shift more responsibility for funding higher education from state resources to individuals.
In this article, we will see that states should clearly understand what benefits public dollars invested in higher education are buying and, correspondingly, what benefits are foregone when such funding is reduced. Meanwhile, colleges and universities should understand that they cannot blissfully expand access without the resources to serve students effectively and ensure that they succeed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • privatization
  • Higher Education
  • University
  • American public higher education