کلیدواژه‌ها = مدیران گروه‌های آموزشی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 149-170

جواد پورکریمی؛ محمد فرزانه؛ مهدی عزیزی؛ الهام کردی


2. تحلیلی بر توسعة شایستگی های مدیران گروه های آموزشی دانشگاهها مورد مطالعه: (دانشگاه های شهرستان یزد)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 35-51

سید حبیب اله میرغفوری؛ سید محمد موسوی؛ زهرا صادقی آرانی