کلیدواژه‌ها = ارزیابی کیفیت
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: دانشگاه تربت حیدریه)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 137-155

فاطمه میرسعیدی؛ احمدرضا غلامی ارجنکی؛ محمد قدوسی


2. ارزیابی شکاف وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل EDUQUAL

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 65-89

حسن قلاوندی؛ زکریا احمدیان