کلیدواژه‌ها = دانشگاه ارومیه
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شکاف وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل EDUQUAL

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 65-89

حسن قلاوندی؛ زکریا احمدیان


3. ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 11-34

محمدرضا اردلان؛ وحید سلطانزاده؛ رقیه بهشتی راد