الگوها، پیش بینی ها و واقعیت ها در تقاضای نیروی کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله الگوهای برنامه ریزی و پیش بینی نیروی انسانی را که در قالب هفت طرح پژوهشی در ) نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی ) از طرح ملی هنگام تدوین برنامه سوم توسعه صورت گرفته است ، مورد بررسی قرار می دهد . هدف اصلی این مقاله ، بررسی و تطابق یافته‌های  طرح های مزبور با نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ است . طرح های مذکور در حوزه پیش بینی نیروی انسانی متخصص با کم شماری و در پیش بینی نیروی انسانی کل با بیش‌شماری مواجه بوده اند. بسیاری از مطالعات انجام شده، پیشبینی رسمی یا الگوسازی تقاضا نیستند، بلکه پیشگویی‌های شهودی درباره آینده که باید انتظار خود را از آنها محدود کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Models, Predictions and Realities in Labor Demand

نویسنده [English]

  • Hassan Taee
چکیده [English]

In order to examine the future needs of Iranian youth for education and employment, the Iranian Management & Planning Organization (MPO) in collaboration with the "Institute for Research and Planning in Higher Education" (IRPHE) have undertaken a comprehensive research project of "Human Resource Development Planning and Policy Making"(20002009). The aim of the project was to recognize the status of country's human resources and to study the possibilities of enhancing the existing capabilities, given the real needs of the society, specially, of the labor market. In this paper, we compare the results of those projects with the facts of General Population and Housing Census (2006). Those projects underestimate professional human resources and overestimate total human resources. Finally, we may believe these studies are not official forecasting or modeling of labor demand but they may be categorized as futuristic studies, the models toward which we must limit our expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource planning
  • Forecasting
  • economic models
  • labor demand
  • Higher Education