کلیدواژه‌ها = نگرش
ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاّقیت کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 59-83

اکبر خرسندی یامچی؛ محبوبه عارفی؛ نبی اله بیات؛ خدایار سلیمانی مطلق؛ حسن روشنی علی بنه سی


تأثیر نگرش والدین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 67-88

جواد حاتمی؛ کوروش غلامی کوتنائی؛ ناهیده وطن دوست لاله


تعیین نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به فناور ی اطلاعات

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 101-119

رضا شجیع؛ جواد غلامیان؛ نصراله جوادیان صراف