بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در آموزش‌های کاربردی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 121-151

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


آموزش از دور و توسعه انسانی (مورد دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 123-140

یزدان ابراهیمی


نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 125-138

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ بهمن صحنه


تحلیل فرایند طراحی برنامه‌های درسی دانشگاهی در ایران با استفاده از مدل دکر واکر

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 127-150

غلامرضا یادگارزاده؛ محمود مهرمحمدی


رابطة فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 129-147

افسانه شهبازی راد؛ جهانگیر کرمی


نگرش اعضای هیئت علمی و آموزش‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش‌های آموزش عالی در اروپا

دوره 4، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 129-158

ماریا فرناندز؛ رافائل کاربالو؛ رضا نوروززاده (مترجم)؛ شادی روحانی (مترجم)


بومی‌سازی شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور براساس مدل کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 133-157

رکسانا فکری؛ احمد علمشاهی؛ علی اکبر احمدی


سیر تحول، تکامل و استقرار نظام ارزیابی عملکرد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بخش آموزش عالی)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 133-167

رضا محمدی؛ صدیقه شریعتی؛ فرانک مختاریان؛ سمیه کرم زاده


بررسی رابطه بین روحیه و خود کار آمدی مدرسان مراکز تربیت معلم

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 133-148

سید محمد میرکمالی؛ سید رسول حسینی


رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی: آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان)

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 135-155

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


آسیب‌شناسی کیفیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 137-163

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمدشریف شریف‌زاده


ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های مدیریت دانش در بین کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 139-154

عباس عباس پور؛ محمد همتی؛ سلمان شهولی خیرآبادی


مقایسة قابلیت‏های سواد اطلاعاتی دانشجویان حضوری و مجازی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 141-160

فرهاد سراجی؛ سارا خداویسی


مقایسة هوش‌بهر دانشجویان بر اساس رشتة تحصیلی و جنسیت در دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 141-156

علیرضا عظیم پور؛ مرضیه جهانگیری؛ زهره کوراوند؛ مهناز منوچهری


بررسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلا می واحد علی آباد کتول

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 141-154

مصیب عباسی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ غلامرضا خوش فر؛ حجت الله مقصودلو


تولید محتوای الکترونیکی: مطالعه موردی مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث

دوره 4، شماره 13، خرداد 1390، صفحه 143-165

فرهاد سراجی؛ محمدرضا شهبازی


بررسی رابطه بین خوش‎بینی و معنای تحصیل با انگیزش تحصیلی دانشجویان

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 143-159

محبوبه السادات کدخدایی؛ زهرا کرمی


برنامه درسی بین‌رشته‌ای در آموزش عالی: چیستی و چگونگی

دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 145-177

جمال سلیمی؛ حسن ملکی