کلیدواژه‌ها = اعضای هیئت علمی
تعداد مقالات: 16
1. بررسی ابعاد کارراهه شغلی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 36-56

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


14. ملزومات برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 39-61

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


15. اثربخشی تدریس اعضای هیئت علمی: مطالعة پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 61-80

سهیلا پورجاوید؛ امیرحسین علی بیگی


16. تبیین تأثیر عوامل درونی و برونی دانشگاه‌ها بر روحیه اعضای هیئت علمی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 9-29

حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ سمانه یزدانی