دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 7-159 

مقاله پژوهشی

ارزیابی عملکرد آموزشی دانشگاه اردکان بر اساس الگوی سیپ (CIPP)

صفحه 7-30

یاسر رضاپور میرصالح؛ سید ابوالفضل عطری اردکانی؛ فاطمه بهجتی اردکانی


مهم‌ترین مسائل آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

صفحه 51-72

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ حسین بارانی؛ عبدالرضا باقری؛ علی نجفی‌نژاد؛ افشین سلطانی