دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 11-160 

مقاله پژوهشی

تحلیل اکتشافی مسائل دانشجویان دکتری در ایران ( مطالعة موردی: رشتة علوم تربیتی)

صفحه 11-35

حسین تقوی قره بلاغ؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ جواد پورکریمی


حکمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال‌ها و ‌وب‌گاه‌ها

صفحه 75-96

حسین افخمی روحانی؛ حسین رحمان سرشت؛ شهره مرجانی