کلیدواژه‌ها = دانشگاه پیام نور
بومی‌سازی شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور براساس مدل کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 133-157

رکسانا فکری؛ احمد علمشاهی؛ علی اکبر احمدی


آموزش از دور و توسعه انسانی (مورد دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 123-140

یزدان ابراهیمی


ارزیابی درونی عوامل کیفیت بخش به فعالیت های گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 9-31

مهران فرج الهی؛ فهیمه السادات حقیقی؛ سوسن ژاله پور