موضوعات = آموزش عالی
توسعه فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/hel.2024.2020466.1940

مریم اکبری؛ علیرضا قاسمی زاد؛ حمیدرضا معتمد


مطالعه پدیدارشناختی عدالت آموزشی در محیط یادگیری مجازی در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22034/hel.2024.2017692.1935

زینب بهاروند؛ فرامرز محمدی پویا؛ عظیمه سادات خاکباز


واکاوی چالش‌های مرتبط با روش‌های تدریس در آموزش هنرهای تجسمی ایران

دوره 17، شماره 65، فروردین 1403، صفحه 137-151

10.22034/HEL.2024.557142.1815

مصطفی گودرزی؛ حسن بلخاری قهی؛ الناز دستیاری


بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران؛ از چه‌کسی تا چگونگی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 31-56

امین قنبری؛ طیبه عباسی


طراحی الگوی ویژگی‌های استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی: مطالعه چند روشی کیفی

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 87-106

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ مرضیه مسگرپور؛ فائزه روستا