کلیدواژه‌ها = دانشگاه
سنتزپژوهی چالش‌های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی

دوره 16، شماره 64، دی 1402، صفحه 97-118

10.22034/hel.2024.710454

علی بیرمی پور؛ سحر صفی خانی قلی زاده


بین المللی شدن آموزش عالی : فرصت ها و تهدیدها

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 121-140

محمدحسین حاجیلو؛ فاخته اسحاقی؛ رضا محمدی


طراحی مدل پارادایمی دانشگاه باز: بر اساس پارادایم نوآوری باز

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 53-74

معصومه تجری؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ مهدی معینی کیا


بررسی چگونگی مشارکت اقتصادی و اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه با تمرکز بر مدل‌های کسب‌وکار

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 99-131

محمد خادمی کله لو؛ بهروز رحیمی؛ زهرا سایه وند؛ ایمان لطفی


پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند

دوره 12، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 7-36

افسانه سرگزی؛ رضوان حسینقلی زاده


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: دانشگاه تربت حیدریه)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 137-155

فاطمه میرسعیدی؛ احمدرضا غلامی ارجنکی؛ محمد قدوسی


بررسی وضعیت ابعاد هویت ملی و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)

دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 157-182

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ حمید نعمت الهی


بررسی مقایسه‌ای ساختار سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 77-98

ریحانه رامشگر؛ سعید رجایی پور؛ سید علی سیادت


مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزشی اعضای هیأت علمی و اولویت‌بندی آن

دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 41-62

محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما؛ لیلا بهنام جام


شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه: (مطالعة موردی دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 41-59

رضوان حسین قلی زاده؛ سیده سوده ادهم هاشمی


آموزش کارآفرینی: حلقه مفقوده آموزش عالی

دوره 5، شماره 19، آذر 1391، صفحه 127-145

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر؛ اعظم جمالی زواره


تحلیل و مقایسه نرخ‌های پاسخ به ارزشیابی‌های درون -کلاسی و برخط از کیفیت تدریس اعضای هیات علمی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

دوره 4، شماره 15، آذر 1390، صفحه 95-113

علیرضا شواخی؛ احمدرضا نصر؛ مریم انصاری؛ لاله صفایی پیروز؛ بتول جعفری هرندی