سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس

دوره 12، شماره 46، مرداد 1398، صفحه 89-120

محمدعلی رستمی نژاد؛ عمید آزدگان


یادگیری خدمت‌محور: رویکردی نوین در نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 95-108

فرحناز رستمی؛ کیومرث زرافشانی؛ شهپر گراوندی


چگونه برنامه درسی اجرا شده را ارزشیابی کنیم؟

دوره 11، شماره 44، بهمن 1397، صفحه 95-120

سید علی خالقی نژاد


اولویت‌بندی استراتژی‌های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 5، شماره 17، خرداد 1391، صفحه 97-117

هدی نصیری؛ علی محقر


مطالعة تطبیقی آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب شمال و جنوب

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 101-128

حمید رحیمی؛ مصطفی شریف


بررسی رابطۀ بین چابکی سازمانی و هوش سازمانی در آموزش عالی مطالعۀ موردی: کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان

دوره 8، شماره 31، آذر 1394، صفحه 77-94

ناصر عصاری؛ کیوان فردائی بنام؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا


بررسی کاربرد قابلیت‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت برنامه درسی دانشگاهی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 85-107

فرامرز ملکیان؛ سوزان عارضی؛ مریم اسلام پناه


گرنت در دانشگاه شاهد: از ضوابط تا اجرا

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 85-96

گلنسا گلینی مقدم؛ لیلا حیدری نسب


دشواری‌های برابریابی اصطلاحات آموزش عالی از عربی به فارسی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1389، صفحه 87-106

معصومه مرادی؛ سید محمدرضا ابن الرسول


بررسی رابطة بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی در میان کارمندان دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 89-101

سید علی سیادت؛ محمدرسول راهسار؛ لیلا زارع زاد


شناسایی و اولویت‌بندی سرفصل‌ها و محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب‌وکار

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 89-113

غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ مهدی طلایی


بررسی وضعیت آموزش هنرهای سنتی در سطح آموزش عالی کشور

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 89-104

مجیدرضا مقنی پور


موانع و چالش های شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 89-103

کریم کیاکجوری؛ فروغ رودگر نژاد؛ سیده مریم حسینی


تولید علمی ایران در آینه علم سنجی

دوره 3، شماره 9، خرداد 1389، صفحه 89-112

اسماعیل وزیری


ضریب تأثیر مجلات حوزه تعلیم و تربیت: نقد و تحلیلی مستند

دوره 4، شماره 13، خرداد 1390، صفحه 93-120

اسپاسیا توگیا؛ نیکلاس گیلیس؛ غلامرضا یادگارزاده