تعداد مقالات: 333
153. تأثیر نگرش والدین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 67-88

جواد حاتمی؛ کوروش غلامی کوتنائی؛ ناهیده وطن دوست لاله


154. اولویت‌بندی استراتژی‌های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 5، شماره 17، بهار 1391، صفحه 97-117

هدی نصیری؛ علی محقر


156. ارزیابی شاخص‌های مقیاس وبومتریک در دانشگاه‌ها

دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 75-94

اسمعیل ابونوری؛ عیسی نیازی


157. یادگیری تلفیقی: رویکردی جدید در نظام آموزشی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 71-87

اسماعیل زارعی زوارکی؛ احسان طوفانی نژاد


158. رویکردها و روش‌های اساسی در خصوص محاسبة سرمایة انسانی; مقایسة روش‌ها و ارائه یک مدل مفهومی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 61-84

محمدجواد صالحی؛ گشتاسب مظفری؛ شادی روحانی؛ منصوره علیقلی


160. استفاده از سرویس‌های مایکروسافت شیرپوینت برای یکپارچه‌سازی وب ‌سایت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 71-86

محمدقائم تاج گردون؛ رحیم صفری فارفار؛ شاهین همایون آریا


161. تبیین سبک‌های یادگیری دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 87-104

ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ کوروش روستا


162. بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 77-100

حسن بهزادی؛ محمدرضا داورپناه


173. برآورد ویژگی های سوال با استفاده از مدل همگنی مضاعف در رویکرد ناپارامتریک نظریه سوال پاسخ

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 63-77

علی مقدم زاده؛ رضا پیروی؛ سیده طیبه مطیعی لنگرودی


174. سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 73-88

اسماعیل زارعی زوارکی