کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
بررسی تناسب رشته تحصیلی و شغلی متقاضیان ورود به تحصیلات تکمیلی سال 1385

دوره 4، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 45-61

ابراهیم خدایی؛ حسنعلی دهنوی؛ فاطمه زرین آمیزی


بررسی کاربرد قابلیت‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت برنامه درسی دانشگاهی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 85-107

فرامرز ملکیان؛ سوزان عارضی؛ مریم اسلام پناه


نگرش اعضای هیئت علمی و آموزش‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش‌های آموزش عالی در اروپا

دوره 4، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 129-158

ماریا فرناندز؛ رافائل کاربالو؛ رضا نوروززاده (مترجم)؛ شادی روحانی (مترجم)


بررسی وضعیت آموزش هنرهای سنتی در سطح آموزش عالی کشور

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 89-104

مجیدرضا مقنی پور


آموزش از دور و توسعه انسانی (مورد دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 123-140

یزدان ابراهیمی


دشواری‌های برابریابی اصطلاحات آموزش عالی از عربی به فارسی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1389، صفحه 87-106

معصومه مرادی؛ سید محمدرضا ابن الرسول


برنامه درسی بین‌رشته‌ای در آموزش عالی: چیستی و چگونگی

دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 145-177

جمال سلیمی؛ حسن ملکی


نقش دانشگاه در فرایند توسعه

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 35-50

حمید جاودانی


چالش‌های استقرار ساختار ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 101-127

فرانک مختاریان؛ رضا محمدی


بررسی تحلیلی برنامه آزمایشی آموزش مجازی؛ «مطالعه موردی دانشکده علوم حدیث شهر ری»

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 129-148

اسماعیل زارعی زوارکی؛ بهاءالدین رحمانی


سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت؛ ابزاری کارآمد در برنامه‌‌ریزی توسعه آموزش عالی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 9-33

امیرحسین کیذوری؛ علی محمد احمدوند؛ رضا نوروززاده


مدلی برای تطبیق مؤلفه‌های استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و تبیین جایگاه آن در آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 53-67

محمدقائم تاج گردون؛ محمدحسن تاج گردون؛ سید بهروز صفوی؛ رحیم صفری فار فار؛ امین فردوسی مکان


تحلیل فرایند طراحی برنامه‌های درسی دانشگاهی در ایران با استفاده از مدل دکر واکر

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 127-150

غلامرضا یادگارزاده؛ محمود مهرمحمدی