کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
دشواری‌های برابریابی اصطلاحات آموزش عالی از عربی به فارسی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1389، صفحه 87-106

معصومه مرادی؛ سید محمدرضا ابن الرسول


برنامه درسی بین‌رشته‌ای در آموزش عالی: چیستی و چگونگی

دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 145-177

جمال سلیمی؛ حسن ملکی


نقش دانشگاه در فرایند توسعه

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 35-50

حمید جاودانی


چالش‌های استقرار ساختار ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 101-127

فرانک مختاریان؛ رضا محمدی


بررسی تحلیلی برنامه آزمایشی آموزش مجازی؛ «مطالعه موردی دانشکده علوم حدیث شهر ری»

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 129-148

اسماعیل زارعی زوارکی؛ بهاءالدین رحمانی


سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت؛ ابزاری کارآمد در برنامه‌‌ریزی توسعه آموزش عالی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 9-33

امیرحسین کیذوری؛ علی محمد احمدوند؛ رضا نوروززاده


مدلی برای تطبیق مؤلفه‌های استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و تبیین جایگاه آن در آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 53-67

محمدقائم تاج گردون؛ محمدحسن تاج گردون؛ سید بهروز صفوی؛ رحیم صفری فار فار؛ امین فردوسی مکان


تحلیل فرایند طراحی برنامه‌های درسی دانشگاهی در ایران با استفاده از مدل دکر واکر

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 127-150

غلامرضا یادگارزاده؛ محمود مهرمحمدی


اشتغال و بیکاری دانش آموختگان زن

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 67-82

احمدرضا روشن؛ مریم حسینی لرگانی


تحولات آموزش عالی چین : فرصت ها و چالش ها

دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 43-64

محمدجواد لیاقت دار؛ محمد نیکخواه


موانع و راهکارها در اندازه گیری و بهبودبهره وری آموزش عالی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 9-32

ناصر شیربگی؛ احمدرضا نصر اصفهانی


تاملاتی در خصوص توسعه یادگیری در دانشگاه مجازی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 33-47

قاسم سلیمی؛ شهاب کسکه؛ رحیم صفری فارفار؛ یوسف محب زادگان


سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 73-88

اسماعیل زارعی زوارکی


نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 125-138

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ بهمن صحنه